مزایای بتن سبک

 

 

 

 

 

 

 

مقاومت فوق العاده در مقابل آتش:

 

مقاومت فوم بتن در مقابل آتش فوق العاده مي باشد. به طور مثال قطعه اي از نوع فوم بتن با وزن فضايي 700 الي 800 كيلوگرم در متر مكعب كه حداقل 8 سانتي متر ضخامت داشته باشد به راحتي تا 1270 درجه سانتيگراد دما را تحمل مي كند و اصولا در وزن هاي پايين غير قابل احتراق است.


4

 

 

 

 


 


مقاوم در برابر نفوذ رطوبت و آب:

 

سبكي وزن با مقاومت مطلوب فوم بتن با توجه به نوع كاربرد آن به طور كلي به لحاظ اقتصادي مخارج ساختمان را به ميزان قابل ملاحظه اي كاهش مي دهد. در نتيجه استفاده از آن وزن اسكلت و سقف كاهش يافته است و باعث كاهش مخارج فونداسيون و پي ساختمان مي گردد كه با توجه به خواص فوق، با سبك تر بودن ساختمان نيروي زلزله خسارات كمتري را در صورت وقوع متوجه آن مي سازد.


6

 

 

 

 

 

 


وزن سبك و عامل اقتصادي:


نظر به اينكه فوم در بتن در قشرهاي سطحي داراي تخلخل فراوان مي باشد در نتيجه شكاف هاي مويين و درزهاي كمتري در سطح ايجاد مي شود و اگر پوشش فوم بتن با ضخامت كافي مورد استفاده قرار گيرد در مقابل نفوذ باران و رطوبت مقاومت مطلوبي خواهد داشت.


5

 

 

 

 

 

 


حذف ماهيچه كشي:

 

ديگر نيازي به ماهيچه كشي و كروم بندي لوله ها نمي باشد.


7


 

 

 

 

 

 

 


بهترين عايق براي تاسيسات:

 

به علت وجود حبابهاي ريز، اين محصول مي تواند عايق لوله هايي كه از كف رد شده اند باشد و نيازي به ماهيچه كشي و كروم بندي لوله ها ندارد و آنها را ايزوله مي نمايد.


8


 

 

 

 

 


جلوگيري از شكستن لوله ها:

 

حمل پوكه و رفت و آمد كارگران در طبقات احتمال خسارت به لوله كشي هاي كف ساختمان را دارد. ولي در فوم بتن چون فوم با پمپ به طبقات ارسال مي شود نياز به هيچگونه رفت و آمد نمي باشد.


9

 

 

 

 

 

 

 


سرعت اجراي بالا:

 

اين شركت با در اختيار داشت 12 اكيپ اجرايي در سراسر كشور يكي از بزرگترين مجريان اين محصول مي باشد هر دستگاه پرتابل فوم بتن در يك شيفت كادري قادر به اجراي 50 الي 70 متر مكعب كف سازي و شيب بندي هست كه اين رقم بالغ بر 600 متر مربع با ضخامت 10 سانتيمتر در يك شيفت كاري در يك روز مي باشد. كه در صورت نياز به سرعت بيشتر مي توان از چندين دستگاه در يك پروژه استفاده نمود.


10 1

 

فوم بتن

فوم بتون