خدمات پس از فروش

شرایط ضمانتنامه

دستگاه ها و خطوط راه انداز شده شرکت آریا فوم بتن بر اساس قوانین شرکت، شامل ارائه خدمات بوده و مسئولیت اجرای آن برای ماشین پرتابل بتن سبک، خط تولید, هبلکس ، خط تولید naac , clc ,دستگاه برش، منو پمپ توسط خود شرکت میباشد.

مشتریان برای استفاده از خدمات پس از فروش میتوانند با شماره تلفن دفتر مرکزی شرکت 05136586816 تماس حاصل نمایند و یا با همراه داشتن برگه ضمانتنامه به دفتر شرکت مراجعه کنند و یا از طریق فرم تماس با ما در سایت با ما تماس گرفته تا از تسهیلات ضمانت محصول برخوردار گردند.


قوانین و شرایط ضمانتنامه :

1 - ضمانت نامه های بدون مهر شرکت فاقد اعتبار است.

2 - خدمات ضمانت شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات بدون دستمزد تعمیر میباشد.

3 - دستگاههایی مشمول ضمانت هستند که دارای برگ ضمانتنامه باشند؛ بدیهی است جهت استفاده از خدمات پس از فروش ارائه برگ ضمانتنامه ضروریست.

4 - حداکثر مدت زمان ضمانت در ماشین های پرتابل 6 ماه، ایستگاه ثابت تولید بلوک 12 ماه، منو پمپ 2000 میکسر از تاریخ تحویل به مشتری میباشد.


ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست :

1- صدمات ناشی از حمل و نقل، نوسانات برق، آتش سوزی، رعد و برق، حوادث طبیعی، ضربه و استفاده غلط و یا بی توجهی به دستورالعملهای ذکر شده توسط مسئول آموزش اپراتور.

2- سوختن موتور یا اتصالات تابلو برق به دلیل بی احتیاطی در مقابل ریزش باران یا مایعات.

3- بی احتیاطی و ریختن اجسام سخت مانند آجر، سنگ و ... به داخل میکسر که باعث خرابی میکسر، پره ها و منو پمپ گردد.

4- دستگاههایی که دستکاری شده اند و یا توسط اشخاصی به جز نیروی متخصص شرکت تعمیر شده باشند.

5- هر نوع دستکاری و يا آسيب در برگه ضمانتنامه، مهر، امضاء، برچسب سریال و مشخصات دستگاه که منجر به خدشه در آن شده باشد.

فوم بتن

فوم بتون