روش تولید هبلکس


 

 

 روش تولید هبلکس

(HEBELEX)


یکی از مهمترین مواد اولیه بتن سبک هبلکس  سیلیس می‌باشد و از معادن داخل کشور تهیه می‌شود، آهک هم  بصورت فرآوری شده و پخته شده به داخل کارخانه انتقال می یابد.


در خط تولیدبتن سبک یا هبلکس
۳ سیلوی نگهداری مواد اولیه وجود دارد که عبارتند از: سیلوی سیلیس، سیلوی آهک و سیلوی سیمان، که مواد اولیه پس از نگهداری در این سیلوها به تدریج وارد خط تولید می‌شوند. 

در اولین مرحله از تولید بتن سبک یا هبلکس، مواد اولیه شامل سیلیس و آب در آسیاب شماره ۱ بصورت دوغاب یا گل در آورده می‌شود و در آسیاب شماره ۲ مواد مورد مصرف شامل سیلیس، آهک و سیمان بصورت خشک پس از توزین مخلوط می‌شوند و در واقع دو آسیاب در این مرحله وجود دارد آسیاب شماره ۱ (آسیاب مواد تر) و آسیاب شماره ۲ (مواد خشک) که پس از مخلوط شدن و فرآوری، مواد به محل قالب ریزی انتقال داده می‌شوند.

 

درخط تولید هبلکس پیش از آنکه مواد به قسمت قالب ریزی انتقال یابند بدقت توزین شده و در میکسرهای مخصوصی در مدت زمان لازم و مشخص مخلوط می‌شوند. در این بخش ۳ نوع مواد اولیه وجود دارد که توزین نهایی مواد در آنها انجام می‌شود. هر ۳ نوع مواد شامل آهک، سیمان و سیلیس در این بخش توزین شده و وارد آسیاب های خشک و تر می‌شوند

مرحله بعدی کار مرحله قالب ریزی مواد است که مواد مخلوط شده برای تولید هبلکس در داخل قالب هایی که هر کدام تقریبا ۳ متر معکب گنجایش دارند ریخته می‌شوند.

مخلوط متناسب برای تولید هبلکس از سیلیس، آهک، سیمان و آب که با شیوه ای هماهنگ در میکسرها عمل آوری شده است نیمی از حجم قالب ها را پر می کند. این موادهبلکس پس فعل و انفعالات شیمیایی در زمانی مشخص بصورت قالب های هبلکس مورد نظر در می آیند این زمان حدود ۳.۵ ساعت به درازا می کشد. اینک زمان آن رسیده است تا قالب های تولیدی هبلکس را به خط ریخته گری انتقال دهند. این قالب های هبلکس بوسیله شیفتر به خط ریخته گری کارخانه برده می‌شوند تا این مرحله از کار انجام شود.

 

میزان حرارت موجود و آمادگی قالب های هبلکس برای خط برش بوسیله متخصصان کارخانه اندازه گیری می‌شود تا پس از اعلام آمادگی قالبهای هبلکس به خط برش منتقل شود.


بعلت تغییراتی که می‌تواند در خط تولیدمواد اولیه
هبلکس رخ دهد، این مواد پیش از ورود به خط تولید هبلکس، کنترل شده و آزمایش های شیمیایی روی آنها انجام می‌شود و پس از ورود به خط نیز بنا به کیفیتی که درون قالب های هبلکس دارد، تحت آزمایش و کنترل کیفی قرار می گیرند.


در این بخش از کارخانه سطح خارجی قالب های هبلکس
برداشته می‌شود تا یک سطح هموار و مشخصی از تمام قالب های هبلکس  نمایان گردد در این قسمت دیوارهای جانبی قالب های هبلکس از واگن ها جدا می‌شوند و آنگاه به بخش برش انتقال  می یابند.

 در این بخش پس از دیواره برداری از قالب های هبلکس، ابتدا برش های عرضی به قالبهای هبلکس داده می‌شود و آنگاه با دستگاههای برش و با دقت و توجه خاص کارکنان و متخصصان کارخانه برش های طولی قالب ها انجام خواهد شد. اندازه برش های طولی و عرضی قالب های هبلکس بسته به تقاضای مصرف کنندگان و بازار مصرف آن دارد که قابل تنظیم و تغییر خواهد بود.


پس از مرحله برش، قالب هاخط تولید هبلکس
بر روی واگن های مخصوصی قرار می گیرند تا به بخش بلوکی که مرحله پخت قالب هاست انتقال یابد.


قالب های هبلکس در مرحله پخت وارد اتو کلاو می‌شوند و در دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد و با فشار ۱۲ اتمسفر پخته و عمل آوری می گردد.


قالب های هبلکس در اتوکلاو و پخت کامل به بخش بار انداز محصولات آماده تحویل انتقال می یابند تا به تدریج به بازار مصرف عرضه شود

 

 

.

فوم بتن

فوم بتون