بلوک aac

 

بلوک aacهماهنگی کامل با انواع ملات (ماسه، سیمان، گچ، خاک) را دارد.

ملات مصرفی بلوک aac باید از آب کافی برخوردار باشد.

پس از اجرای کامل دیوارها جهت اجرای صحیح گچ باید سطح دیوارهای بلوک aac آب پاشی شود و فاصله بین مرطوب کردن دیوارها و انجام عملیات مورد نظر از یک ساعت تجاوز کند.

بدلیل خواص مکانیکی و ترموفیزیکی متفاوت مصالح ساختمانی از بکار بردن همزمان بلوک aacبا سایر مصالح ساختمانی مانند آجر، بلوک سفالی، بلوک سیمانی در دیوارها خوداری شود.

   جهت برش قطعات بلوک aacمی‌توان از وسایلی مانند تیشه و اره چوب بری، شیارزن استفاده نمود.

بمنظور نصب وسایل بر روی دیوار (قاب عکس، تابلو) بلوک aacمی‌توان از پیچ و رول پلاک استفاده نمود.

بمنظور نصب تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی در بلوک aac به راحتی توسط یک دستگاه برش (فرز) می‌توان مسیر عبور را در داخل بلوکها تعبیه نمود.

مقاومت حرارتی عالی بلوک aac نقشی بزرگ را برای حفاظت محیط توسط کاهش ظرفیت نیاز به هوای گرم و یا خنک در ساختمانها برعهده دارد.

به اضافه اینکه قابلیت استفاده راحت از این بلوک aac، برش درست آنرا باعث می‌شود که این تولید بلوک aacضایعات سخت در حین مصرف را به حداقل می‌رساند.

بر خلاف دیگر مواد ساختمانیبلوک aac می‌تواند نیاز به استفاده از عوامل ایزولاسیون در ساختمان را که باعث افزایش تاثیر بر محیط و قیمت محصول می‌شود را منتفی نماید.

در بلوک aac شن کوارتز، آهک و یا سیمان به مثابه عامل پیوند کننده، پودر آلومینیوم به نسبت ۵ درصد (با توجه به دانسیته از قبل طراحی شده) و آب زمانی که مخلوط شده ودر قالبها ریخته می‌شوند باعث پیدایش واکنش‌های متعدد شیمیایی می‌شوند که وزن سبک و خواص حرارتیبلوک aac را تامین می‌کنند.

پودر آلومینیوم بلوک aacبا هیدروکسید کلسیم و آب وارد واکنش شده و هیدروژن تولید می‌کند. 

فوم بتن

فوم بتون