کاهش هزینه های ساختمان با هبلکس

 

 

هبلکس از نگاه اقتصادی:

 ساختمانها و سازه های اجرا شده با هبلکس از سرعت بالای دیوار چینی برخوردار هستند واین امر نیاز به دستمزد کمتری بوده از طرفی ابعاد و دقت در  اندازه تولید شده هبلکس به مصرف ملات کمتری و کاهش بارهای وارد شده به سازه به علت کاهش وزن دیوار را باعث میگردد

این امر باعث میگردد در طراحی اولیه،فونداسیون و مقدار مصالح استفاده شده برای ساختمان که از هبلکس استفاده میشود صرفه جویی نمود.

فوم بتن

فوم بتون