بلوک مزایا aac


  
استفاده بلوک  AAC به دلیل کاهش هزینه های تمام شده،از لحاظ اقتصادی نسبت به سایر مصالح ساختمانی،  مقرون به صرفه تر می باشد

.   بلوک AACدر مقایسه با سایر محصولات دارای خصوصیات آشکاری می باشد.

 سبکی، عمربالا، عایق حرارتی سرما و گرما، عایق صدا، سهولت استفاده از دیگر مزایای بلوک AAC می باشد

فوم بتن

فوم بتون