پرفروش ترین دستگاه های فوم بتن شرکت

مصاحبه مجله همشهری با مهندس صحابی در رابطه با ماشین الات بتن سبک

مصاحبه مجله همشهری (سرنخ) با مهندس صحابی تاریخ انتشار 19 فروردین96

در این مصاحبه توضیحات مختصر و مفید در رابطه با تولید بلوک سبک و تولید فوم بتن برای کف سازی داده شده است

 

 

 

صفحه 2

فوم بتن

فوم بتون