مقالات بلوک NAAC

مقالات بلوک NAAC (2)

توجیهه اقتصادی بتن سبک گازی NAAC

در خصوص توجیهه اقتصادی تولید بتن سبک برای شما اطلاعات کافی و طرح توجیهی را به صورت مختصر بیان مینماییم .

مواد اولیه :

سیمان 25٠ کیلوگرم در هر متر مکعب ( تومان 30/000=120×25٠)
ماسه بادی 45٠ کیلوگرم در هر متر مکعب ( تومان 9/000 =20×45٠)
3.پودر آلومینیوم 4/0 لیتردر هر متر مکعب ( تومان 20/000=000/50×4/0)

4.الیاف P.P 5/0 کیلوگرم در هر متر مکعب ( تومان 2/000 = 4000 × 5/0)

مجموع مواد اولیه = تومان 61/000

نیروی انسانی:

در صورت استفاده حداکثری از نیروی انسانی با کمترین میزان اتوماسیون و بصورت میانگین به شرح زیر می باشد:

(دستمزد ماهیانه به ازای هر نفر کارگر 1/000/000 تومان جهت 24 روز تولید در ماه محاسبه می گردد . )

1.میانگین تولید 45 متر مکعب جهت خطوط30 و6٠ متر مکعبی معادل 8 نفرکارگر در هر متر مکعب = 6/500 تومان

2.میانگین تولید 125 متر مکعب جهت خطوط١٠٠ و١۵٠متر مکعبی معادل16نفرکارگردر هر متر مکعب= 5/400 تومان

3.میانگین تولید 250 متر مکعب جهت خطوط٢٠٠ و٣٠٠ متر مکعبی معادل26 نفرکارگر در هر متر مکعب= 4/500 تومان

توضیحاً اینکه در صورت اتوماسیون بودن خطوط هزینه نیروی انسانی تا 30% کاهش می یابد

 

قیمت خط تولید بلوک سبک گازی بدون اتوکلاو 

بلوک سبک NAAC  بدون اتوکلاو بسته به ظرفیت خط و قدرت  سرمایه گذاری بامتدهای مختلف قابل تولید می باشد و طراحی خطوط بلوک سبک NAAC   با سیستم های گوناگونی صورت می پذیرد، که به طور کلی تفاوت بلوک سبک NAAC بدون اتوکلاو بابلوک سبک   اتوکلاوAACدر نحوه عمل آوری و بهره گیری از تجهیزات بیشتر و در نهایت ظرفیت خط می باشد که در ادامه سیستمهای تولید بلوک سبک NAAC  و به طور کلی خطوط تولید بلوک سبک گازی NAAC  بدون اتوکلاو براساس ظرفیت و پلانهای طراحی شده در این مجموعه خطوط تولید بلوک سبک گازی NAAC  طبقه بندی شده است .

این مزیت  شرایطی را بوجود آورده است که افراد علاقمند با سلایق مختلف با هر سطح  توان سرمایه گذاری ( تولید کارگاهی متوسط و یا پیشرفته ) در جهت تولید بلوک سبک گازیNAAC   اقدام نمایند

 

فوم بتن

فوم بتون