پرفروش ترین دستگاه های فوم بتن شرکت

 
با توجه به وظایف محوله به انجمن در راستای ساماندهی و کنترل کیفیت و با تأکیدات و پشتیبانی مراجع نظارتی ازجمله مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن کشور و همچنین سازمان ملی استاندارد، طرح پلاک گذاری دستگاه های پرتابل در اسفند ماه سال گذشته آغاز شد. در این طرح که بصورت مرحله ای به اجرا در خواهد آمد در طی سال آینده تمام دستگاه های پرتابل فعال در سراسر کشور پلاک گذاری خواهند شد. پیش بینی لازم در سایت انجمن بگونه ای خواهد بود که با وارد کردم کد ثبتی پلاک، مشخصات فنی دستگاه و اطلاعات مالک قابل رؤیت باشد.

فوم بتن

فوم بتون