پرفروش ترین دستگاه های فوم بتن شرکت

بر اساس اخبار منتشر شده هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران در تهران برابر با ۱۵ مهرماه ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد. از علاقمندان دعوت به عمل آمده تا مقالات و پژوهش های خودشان را که در محورهای این کنفرانس می باشد به دفتر دبیرخانه ارسال نمایند.

محورهای هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران:

  • تحلیل و طراحی سازه های بتنی
  • تعمیر و تقریت و بهسازی سازه های بتنی
  • تکنولوژی بتن
  • دوام و پایائی بتن و سازه های بتنی
  • افزودنی های بتن و مواد کمکی مرتبط با بتن و سازه های بتنی
  • اجرای سازه های بتنی
  • بتن و محیط زیست
  • مدیریت اجرای سازه های بتنی و مدیریت دانش مستند سازی و آموزش مهندسی در زمینه بتن و سازه های بتنی

 

فوم بتن

فوم بتون