پرفروش ترین دستگاه های فوم بتن شرکت

 


به گزارش از شبکه خبر محققان اروپایی مشغول فعالیت در زمینه ساخت بتن های خود ترمیم هستند بگونه ای که این بتن ها میتوانند شکاف های ایجاد شده در سطوح خود را ترمیم و باز سازی نمایند.
طبق آنچه در گزارش عنوان شده است این بتنها که کاربرد مناسبی در زمینه ساخت و بکارگیری در تونل ها، پل ها و ... دارند تا چند سال اینده وارد بازار خواهند شد.

در ادامه توجه شما را به دیدن فیلم این خبر از لینک زیر جلب می کنم.

لینک فیلم گزارش تولید بتن خود ترمیم از شبکه خبر در سایت آپارات

فوم بتن

فوم بتون