پرفروش ترین دستگاه های فوم بتن شرکت

 رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن سبک سلولی ایران گفت : مهمترین خواص مهندسی این بتن ها، عایق بندی عالی حرارتی و صوتی، سبکی و کاهش بار ثابت در ساختمان، سبکی و افزایش مقاومت به زلزله، مقاومت بیشتر در مقابل حریق، رطوبت و یخزدگی و قابلیت برش و میخ پذیری است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی صنعت ساختمان ، مسکن ، حمل و نقل (صما) ، سعید رضا زارع در همایش «بتنهای سبک کفی، چالشهای توسعه» ، بتن های سبک را شامل دو دسته بتنهای سبک دانه و بتن های سبک سلولی دانست و گفت: در حال حاضر تعداد شرکتهای تولیدکننده بلوکهای فوم بتن در کشور را 100 شرکت اعلام و تصریح کرد: به دلیل مشکلات موجود در زمینه تولید، این شرکتها با تمام ظرفیت کار نمی کنند و به طور میانگین روزانه در حدود 30 متر مکعب تولید دارند.
وی در ادامه گفت: امیدواریم روزی بتوانیم این استانداردها را در داخل کشور تدوین کنیم.
وی اظهار داشت: تولید جهانی سیمان در سال 2013 میلادی 4000 میلیون تن بوده است که 2500 میلیون تن از این میزان سهم چین است و این کشور بیش از 60 درصد سیمان را تولید می کند.
محسن تدین، مدیر بخش فناوری بتن مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز اظهار داشت: استفاده از بتنهای سبک با توجه به امتیازات مختلف آنها رو به گسترش است و از سوی دیگر با توجه به زلزله خیز بودن کشورمان و نیاز به کاهش مصرف انرژی، لزوم بررسی پتانسیلهای استفاده از بتن سبک در صنعت ساختمان احساس می شود.
وی با بیان اینکه صنعت سیمان حدود 7 درصد از کل انرژی کشور را مصرف می کند، گفت: در سال گذشته 75 میلیون تن سیمان در کشور تولید شد و پیش بینی می شود در رقم تولید سیمان در سال جاری نیز به همین میزان باشد.
تدین با اشاره به اینکه بتن کفی به دلیل دارا بودن حباب های هوای ناشی از کف دارای ساختار متخلخل و وزن مخصوص کم است، تاکید کرد: با توجه به پایین بودن نسبی سرمایه گذاری اولیه و قابلیت انتقال تجهیزات تولید آن به مناطق دور افتاده بحث امکان استفاده از آن در صنعت ساختمان کشور مطرح است.
تدین با بیان اینکه در سال 92 استاندارد بلوکهای بتن کفی براساس استاندارد هنر در سازمان ملی استاندارد تدوین شد، گفت: البته این استاندارد حاوی اشکالات فراوانی است و برغم تجدیدنظر، هنوز اشکالات اساسی دارد.

فوم بتن

فوم بتون