پرفروش ترین دستگاه های فوم بتن شرکت

سبک ویکپارچه سازی :راهکار محوری برای افزایش مقاومت و ایمنی (مواد خشک آماده)

سبک و یکپارچه سازی؛ راهکار محوری برای افزایش مقاومت و ایمنی در برابر زلزله
(مواد خشکِ آماده برای پوشش بتنی سبک، عایق و غیر شکننده بر روی پانل های سبک و مسلحِِ ساندویچی)

(نگاه کلی)

استفاده وسیع از سیستم های "سبک و در عین حال، یکپارچه" در ساخت را می توان راهکاری محوری برای "افزایش موثرِ مقاومت و ایمنی بناها در برابر زلزله" قلمداد کرد. بنا به تجارب و واقعیت های موجود این راهکار چه بسا یگانه راه حلی است که در عمل قابل اجرا در سطح وسیع در کوتاه-مدت می باشد. بدین ترتیب و همراه با در نظر داشتن مجموعه عوامل در هم تنیده فنی، اقتصادی و اجرایی ...، تلاش برای گسترش راهکار محوریِ "سبک و یکپارچه سازی" و تحقق هر چه بیشتر آن به هر نحو ممکن اهمیتی "راهبردی" دارد.

همچنین لازم است تا حد امکان "تامين همزمانِ مجموعه ویژگی های مطلوب در بنا" مد نظر قرار گیرد. از جمله این ویژگی ها می توان این موارد را بر شمرد: کاهش وزن سازه و ابعاد برخی اجزاء (که از نیروی موثر زلزله و نیز میزان فولاد و بتن مصرفی می کاهد)، مقاومت و ایمنی بالاتر در برابر زلزله و انفجار، عایق حرارت و نیز حایل صدا و رطوبت بودن، ایمنی بیشتر در حریق، افزایش فضای مفید داخل بنا، وجود قابلیت های گوناگون شکل-گیری و کار-پذیری و امکان اجرای تاسیسات و تزیینات و انواع نماهای مقتضی، انعطاف و تنوع در اشکال (مانند امکان به دست دادن سطوح دارای انحنا)، سادگی و سرعت در حمل و اجرا، اتلاف کم مصالح، کاهش خستگی بنا و پایایی مناسب در دراز-مدت .....

معرفی "مواد خشکِ آماده" برای اجرای گونه ای پوشش بتنیِ سبک، عایق و به ویژه "غیر شکننده" بر روی پانل های مسلحِ ساندویچی به نوبه خود گامی است در این راستا. در واقع در اینجا نوعی استفاده بسیار ساده و اولیه از سیستم کلیِ موسوم به "بتن سبکِ مسلح و مرکب ارتجاعی" و اجزای تشکیل دهنده آن مد نظر می باشد. در این فن آوری "ساده، تجربه شده و غیر انحصاری"، سیستم مزبور در ساخت دیوارهای بسیار سبک و عایقِ "غیر باربر" در چارچوب گونه ای نیم-پیش ساختگی و همراه با کاربستِ پاره ای روش های رایج و رو به گسترش، مورد استفاده قرار می گیرد.

قطعه سبک و یکپارچه به دست آماده بدین ترتیب در اصل نوعی سامانه مرکب است که به مثابه "یک سیستم عمل کننده واحد" دارای مقاومت و ظرفیت "جذب انرژیِ" مطلوب بوده و از "رفتار مناسب در برابر ضرباتِ" شدید وارده برخوردار می باشد. چه این که گذشته از پایایی، در اینجا به سبب کاربرد ساده نوعی بتن سبک و عایقِ خاص به جای ملات معمول و سنگین-وزنِ ماسه-سیمانِ مورد استفاده در برخی پانل های غیر باربرِ مشابه، در مقایسه با آنها، دیوار به دست آمده "وزنی به مراتب کمتر (مثلا در حدود 50 کیلوگرم در متر مربع)" داشته؛ "عایق حرارتی بمراتب بهتری" بوده و با اجرایی نسبتا آسان تر و عدم نیاز به برخی اندودها، همچنین امکانات شکل-گیری و کار-پذیری مناسبی (مانند امکان برش و گیرش میخ) دارد.

فوم بتن

فوم بتون